Werkwijze

Wat kan/moet ik aanleveren voor een ontwerp?

Doorgaans wordt een ontwerp opgemaakt aan de hand van:
1. een omschrijving verstuurd per email,
2. De te plaatsen teksten,
3. de te gebruiken afbeeldingen.
 
De omschrijving kan per email aangeleverd worden in een word document of de email zelf.
Dit kan zeer gedetailleerd maar ook summier als u ons wat vrijer wilt laten omgaan met het ontwerp.

De te plaatsen teksten kunnen per email bij voorkeur in een word document aangeleverd worden. Afbeeldingen kunnen per email onder meer in de bestandstypes .JPG, .PDF, .PNG, .BMP en .AI aangeleverd worden. Zolang de resolutie hoog genoeg is kunnen uw afbeeldingen geplaatst worden.

Hoe ga ik akkoord met een offerte

Indien u akkoord gaat met de inhoud van een offerte en een order wilt plaatsen kan u een email sturen naar info@knislow-design.nl onder vermelding van het offertenummer en uw (bedrijfs)gegevens. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op. Uiteraard kan u ook contact opnemen en de order telefonisch doorgeven op 0641461192.

Waar kan ik mijn ontwerpen inzien?

U kunt uw ontwerpen downloaden op de pagina -uw bestanden-. Nadat u bent ingelogd verschijnt de link in het gebruikersmenu -uw menu-. Een login en wachtwoord wordt te zijner tijd naar u per email verstuurd. Tevens kunnen wij uw ontwerpen/drukproeven mailen als PDF bestand

2thePoint Design

| Reclame | Vormgeving | Webdesign | Ontwerpen | Drukwerk |
| Layout | Huistijl | Brief- Handelspapier | Advertentie opmaak |